Line ID : puy5stars


[ Home | ดูรายการอาหาร ]
ติดต่อเรา 081-592-7119 และ 043-239-275 [ คุณปุ้ย ]
ห้องอาหาร 5 ดาว   3 / 14   ถนนศรีจันทร์   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์  40000   (ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
http://www.5starsfood.net   E-mail : piggypuy@hotmail.com