::ห้องอาหาร 5 ดาว  บริการท่านด้วยอาหาร ไทย – จีน – อีสาน  เปิดบริการมานานกว่า  30 ปี  บรรยากาศสบาย ๆ  ใจกลางเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ภายในร้านสามารถรับรองลูกค้าได้ถึง 300 ท่าน นอกจากนี้ยังรับจัดโต๊ะจีน นอกสถานที่และต่างจังหวัด  จากประสบการณ์กว่า 35,000 โต๊ะ 
  ถึง
  ชื่อเรื่อง

กรอกข้อความ ของท่านพร้อม เบอร์โทร ติดต่อกลับ

 

  ชื่อผู้ส่ง
  อีเมล์ผู้ส่ง