บรรยากาศร้าน

โต๊ะจีนขอนแก่น คุณภาพติดฟ้าราคาติดดิน
ติดต่อเรา 081-592-7119 และ 043-239-275 [คุณปุ้ย]
ห้องอาหาร 5 ดาว 3/14 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000(ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)
www.5starsfood.net E-mail : piggypuy@hotmail.com
star-food001 star-food002 star-food003 star-food004
star-food005 star-food006 star-food007 star-food008
star-food009 star-food010 star-food011 star-food012
star-food013 star-food014 star-food015 star-food016
star-food017 star-food018 star-food019 star-food020
star-food021 star-food022 star-food023 star-food024
star-food025 star-food026 star-food027 star-food028
star-food029 star-food030 star-food031 star-food032
star-food033 star-food034 star-food035 star-food036
star-food037 star-food038 star-food039 star-food040
star-food041 star-food042 star-food043 star-food044
star-food045 star-food046 star-food047 star-food048
star-food049 star-food050 star-food051 star-food052
star-food053 star-food054 star-food055 star-food056
star-food057 star-food058 star-food059 star-food060
star-food061 star-food062 star-food063 star-food064
star-food065 star-food066 star-food067